Đại lý TDK Lambda Việt Nam - Bộ nguồn Nemic Lambda EWS1500-24, Power Supply EWS1500-24

Xuất Xứ:
Japan - Nhật Bản
Mã sản phẩm:
HWS1500-24

Nemic Lambda, Power Supply TDK, Bộ nguồn Lambda Việt Nam, Nhà cung cấp TDK Việt Nam

Nemic Lambda, Power Supply TDK, Lambda Việt Nam, Đại lý TDK Lambda tại Việt Nam, Nhà cung cấp TDK

Đại lý TDK Lambda Việt Nam - Bộ nguồn Nemic Lambda EWS1500-24, Power Supply EWS1500-24 

Model Brand
EWS100-5 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS100-6 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS100-9 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS100-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS100-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS100-18 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS100-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS100-28 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS150-5 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS150-6 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS150-9 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS150-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS150-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS150-18 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS150-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS150-28 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS150-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS100-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS300-3 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS300-5  TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS300-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS300-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS300-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS300-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS300-2 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS300-5 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS300-6 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS300-9 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS300-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS300-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS300-18 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS300-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS300-28 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS300-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS600-3 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS600-5  TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS600-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS600-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS600-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS600-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS600-2 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS600-5 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS600-6 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS600-9 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS600-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS600-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS600-18 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS600-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS600-28 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS600-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1000-3 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1000-5  TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1000-6 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1000-7 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1000-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1000-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1000-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1000-36 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1000-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1000-60 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1500-3  TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1500-5  TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1500-6  TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1500-7 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1500-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1500-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1500-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1500-36 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1500-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1500-60 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS1500-2 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS1500-3.3 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS1500-5 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS1500-10 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS1500-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS1500-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS1500-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS1500-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1800T-3 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1800T-5 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1800T-6 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1800T-7 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1800T-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1800T-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1800T-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1800T-36 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1800T-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
HWS1800T-60 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS15-5 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS15-6 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS15-9 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS15-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS15-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS15-18 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS15-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS15-28 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS15-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS25-5 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS25-6 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS25-9 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS25-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS25-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS25-18 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS25-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS25-28 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS25-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS50-5 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS50-6 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS50-9 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS50-12 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS50-15 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS50-18 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS50-24 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS50-28 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
EWS50-48 TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda
Output
Voltage
300W  600W  1000W  1500W  1800W
Output Current (Peak)  Model Output Current (Peak)  Model Output Current (Peak)  Model Output Current (Peak)  Model Output Current (Peak)  Model
3.3V 60A HWS300-3 120A HWS600-3 200A HWS1000-3 300A/300A HWS1500-3  300A  HWS1800T-3
5V 60A  HWS300-5  120A  HWS600-5  200A  HWS1000-5  300A/300A  HWS1500-5  300A HWS1800T-5
6V −  −  −  −  167A HWS1000-6 250A/250A (300A)  HWS1500-6  250A (300A)  HWS1800T-6
7.5V 134A (160A) HWS1000-7 200A/200A (240A) HWS1500-7  200A (240A)  HWS1800T-7
12V 27A HWS300-12 53A HWS600-12 88A (100A) HWS1000-12 125A/125A HWS1500-12 125A (150A) HWS1800T-12
15V 22A HWS300-15 43A HWS600-15 70A (80A) HWS1000-15 100A/100A HWS1500-15 100A (120A) HWS1800T-15
24V 14A (16.5A) HWS300-24 27A (31A) HWS600-24 46A (58.5A) HWS1000-24 65A/70A (105A) HWS1500-24 75A (105A) HWS1800T-24
36V 30.7A (39A) HWS1000-36 42A/46.5A (70A) HWS1500-36 50A (70A) HWS1800T-36
48V 7A HWS300-48 13A HWS600-48 23A (29.2A) HWS1000-48 32A/32A HWS1500-48 37.5A (52.5A) HWS1800T-48
60V 18.4A (23.4A) HWS1000-60 25.6A/28A (42A) HWS1500-60 30A (42A) HWS1800T-60
Chia sẻ:

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TĂNG MINH PHÁT

VPGD: Số 1, Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 912 411 068

Email: hai@tmpvietnam.com

 Zalo: 0912411068

  • Giao hàng miễn phí
  • Bảo hành 12 tháng
  • Thanh toán linh động
  • Làm việc các ngày trong tuần

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved