Đại lý Gastron - Thiết bị kiểm tra và giám sát nồng độ khí GTD-100Ex Gastron - Sensor Gas Detector GTD100EX

Xuất Xứ:
Korea - Hàn Quốc
Mã sản phẩm:
GTD-100Ex

Tăng Minh Phát là nhà cung cấp thiết bị hãng Gastron tại Việt Nam chính hãng giá tốt nhất.

GTD 100 Ex Gastron Việt Nam - Sensor Gas Detector GTD 100 Ex Gastron - GTD-100Ex Thiết bị kiểm tra và giám sát nồng độ khí Gastron Việt Nam

Đại lý Gastron tại Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm:

- Thiết bị dò khí độc hại VOC - Gastron Việt nam

- Cảm biến dò khí bằng hồng ngoại

- Thiết bị lấy mẫu Oxy và dò các khí độc hại

- Thiết bị báo động của Gastron

GASTRON PRODUCTS

VOC GAS DETECTOR

GTD-5000 (NON FLAME PROOF - SUCTION)

GTD-5000-SA

GTD-5000-SP

GTD-5000-SR

GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION)

GTD-5000F-PID-SA 

GTD-5000F-PID-SP

GTD-5000F-PID-SR

GTD-2000 DIFFUSION TYPE (FLAME PROOF -DIFFUSION)

GTD-2000-PID-SA 

GTD-2000-PID-SH

PORTABLE VOC GAS DETECTOR

GPD-100 SERIES (NON FLAME PROOF - SUCTION)

GPD-0100-SA

INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR

GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION)

GTD-5000F-IR-SA

GTD-5000F-IR-SH

GTD-5000F-IR-SR

INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR

GIR-3000A (FLAME PROOF - DIFFUSION)

GIR-3000 Ex - HC-D 

GIR-3000 Tx - CO-S 

GIR-3000 Ex - HC-S 

GIR-3000 Tx CO2-D 

GIR-3000 Tx - CO-D 

GIR-3000 Tx - CO2-S 

GIR-3000 Tx - N2O-D 

GIR-3000 Tx - N2O-S 

Option:
GDC000-OP - RS485
RS-485  DIGITAL COMMUNICATION MODULE 

Option: GDC000-OP - HART
HART COMMUNICATION MODULE 

GAS DETECTOR & RECEIVER COMBINATION DETECTOR

GTD-6000 (NON FLAME PROOF)

GTD-6000 Ex - CA 

GTD-6000 Tx - NH3

GTD-6000 Ex - HEX

GTD-6000 Tx - NO

GTD-6000 Ex - TEX

GTD-6000 Tx - NO2

GTD-6000 Tx - O2

GTD-6000 Tx - PO

GTD-6000 Tx - Cl2

GTD-6000 Tx - SO2

GTD-6000 Tx - CO

GTD-6000 Tx - SO3

GTD-6000 Tx - EO

GTD-6000 Tx - AsH3

GTD-6000 Tx - H2

GTD-6000 Tx - B2H6

GTD-6000 Tx - H2S

GTD-6000 Tx - BCl3

GTD-6000 Tx - HCl

GTD-6000 Tx - BF3

GTD-6000 Tx - HCN 

GTD-6000 Tx - Br2

GTD-6000 Tx - COCl2

GTD-6000 Tx - ClF3

GTD-6000 Tx - F2

GTD-6000 Tx - GeH4

GTD-6000 Tx - HBr

GTD-6000 Tx - HF

GTD-6000 Tx - O3

GTD-6000 Tx - PCL3 

GTD-6000 Tx - PH3 

GTD-6000 Tx - SiCl4

GTD-6000 Tx - POCl3

GTD-6000 Tx - SiH2Cl2

GTD-6000 Tx - Si2H6

GTD-6000 Tx - SiH4

GTD-6000 Tx - TiCL4 

 GTD-6000 Tx - WF6 

TRANSMITTER TYPE GAS DETECTOR

GTD-1000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION)

GTD-1000 Ex - CA

GTD-1000 Tx - COCl2            

GTD-1000 Ex - HEX 

GTD-1000 Tx - ClF3 

GTD-1000 Ex - TEX

GTD-1000 Tx - F2

GTD-1000 Tx - O2 

GTD-1000 Tx - GeH4

GTD-1000 Tx - Cl2 

GTD-1000 Tx - HBr

GTD-1000 Tx - CO

GTD-1000 Tx - HF

GTD-1000 Tx - EO

GTD-1000 Tx - O3

GTD-1000 Tx - H2

GTD-1000 Tx - PCL3

GTD-1000 Tx - H2S 

GTD-1000 Tx - PH3

GTD-1000 Tx - HCl

GTD-1000 Tx - POCl3

GTD-1000 Tx - HCN

GTD-1000 Tx - Si2H6

GTD-1000 Tx - NH3

GTD-1000 Tx - SiCl4

GTD-1000 Tx - NO

GTD-1000 Tx - SiH2Cl2

GTD-1000 Tx - NO2

GTD-1000 Tx - SiH4 

GTD-1000 Tx - PO 

GTD-1000 Tx - TiCL4

GTD-1000 Tx - SO2

GTD-1000 Tx - WF6 

GTD-1000 Tx - SO3

GTD-1000 Tx - BCl3

GTD-1000 Tx - AsH3

GTD-1000 Tx - BF3

GTD-1000 Tx - B2H6

GTD-1000 Tx - Br2 

SMART TYPE GAS DETECTOR

GTD-2000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION)

GTD-2000 Ex - CA

GTD-2000 Tx - BCl3 

GTD-2000 Ex - HEX

GTD-2000 Tx - BF3

GTD-2000 Ex - TEX

GTD-2000 Tx - Br2 

GTD-2000 Tx - O2 

GTD-2000 Tx - COCl2  

GTD-2000 Tx - Cl2

GTD-2000 Tx - ClF3

GTD-2000 Tx - CO

GTD-2000 Tx - F2

GTD-2000 Tx - EO

GTD-2000 Tx - GeH4

GTD-2000 Tx - H2

GTD-2000 Tx - HBr 

GTD-2000 Tx - H2S

GTD-2000 Tx - HF

GTD-2000 Tx - HCl

GTD-2000 Tx - O3

GTD-2000 Tx - HCN

GTD-2000 Tx - PCL3 

GTD-2000 Tx - NH3

GTD-2000 Tx - PH3

GTD-2000 Tx - NO

GTD-2000 Tx - POCl3

GTD-2000 Tx - NO2

GTD-2000 Tx - Si2H6

GTD-2000 Tx - PO

GTD-2000 Tx - SiCl4 

GTD-2000 Tx - SO2

GTD-2000 Tx - SiH2Cl2 

GTD-2000 Tx - SO3 

GTD-2000 Tx - SiH4

GTD-2000 Tx - AsH3

GTD-2000 Tx - TiCL4

GTD-2000 Tx - B2H6

GTD-2000 Tx - WF6 

INTELLIGENT TYPE GAS DETECTOR

GTD-3000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION)

GTD-3000 Ex - CA

GTD-3000 Tx - BF3

GTD-3000 Ex - HEX

GTD-3000 Tx - Br2 

GTD-3000 Ex - TEX

GTD-3000 Tx - COCl2 

GTD-3000 Tx - O2 

GTD-3000 Tx - ClF3 

GTD-3000 Tx - Cl2

GTD-3000 Tx - F2

GTD-3000 Tx - CO

GTD-3000 Tx - GeH4

GTD-3000 Tx - EO

GTD-3000 Tx - HBr

GTD-3000 Tx - H2

GTD-3000 Tx - HF

GTD-3000 Tx - H2S

GTD-3000 Tx - O3

GTD-3000 Tx - HCl

GTD-3000 Tx - PCL3

GTD-3000 Tx - HCN

GTD-3000 Tx - PH3

GTD-3000 Tx - NH3

GTD-3000 Tx - POCl3 

GTD-3000 Tx - NO

GTD-3000 Tx - Si2H6

GTD-3000 Tx - NO2

GTD-3000 Tx - SiCl4

GTD-3000 Tx - PO

GTD-3000 Tx - SiH2Cl2

GTD-3000 Tx - SO2

GTD-3000 Tx - SiH4

GTD-3000 Tx - SO3 

GTD-3000 Tx - TiCL4

GTD-3000 Tx - AsH3 

GTD-3000 Tx - WF6

GTD-3000 Tx - B2H6

GTD-3000 Tx - BCl3 

AUTO SAMPLING GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)

GTD-5000 SERIES

GTD-5000-SA

GTD-5000-SP

GTD-5000-SR

PY-1000 

PY-1000 

GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE)

GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE)

GTD-5000F-SA

GTD-5000F-RH

GTD-5000F-SR

AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)

AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)

GPD-0100-SA 

PY-1000 

FLAME DETECTOR

GTF-1100U (UV-IR) 

0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 30m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)

GTF-1100T (TRIPLE IR) 

0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 50m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)

SENSOR GARTRIDGE for  MODEL : GTD-5000, GTD-5000F, GPD-100 

MULTI-CHANNEL RECEIVER UNIT

GTC-200.SERIES (MULTI-CHANNEL TYPE)

GTC-200-04CH

GTC-200-14CH

GTC-200-05CH

GTC-200-15CH

GTC-200-06CH

GTC-200-16CH

GTC-200-07CH

GTC-200-17CH 

GTC-200-08CH

GTC-200-18CH

GTC-200-09CH

GTC-200-19CH

GTC-200-10CH

GTC-200-20CH

GTC-200-11CH

GTC-200-04CHEX

GTC-200-12CH 

GTC-200-10CHRA

GTC-200-13CH

RECEIVER UNIT PRICE

GTC-200.COM 

COMMON CONTROL UNIT

GTC-200.PWR 

BATTERY BACK-UP MODULE

GTC-200.CH 

CHANNEL CONTROL UNIT

POWER SUPPLY UNIT (SPARE)

PWR-2000-04

04-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

 PWR-2000-06

06-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

PWR-2000-10

10-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

PWR-2000-12

12-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

PWR-2000-16

16-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

PWR-2000-20 

20-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

SINGLE RECEIVER UNIT

GTC-520 

FLAME PROOF RECEIVER UNIT

GTC-200F (MULTI-CHANNEL)

GTC-200F-04CHEX

GTC-200.COM 

GTC-200.BAT 

GTC-200.CH 

PWR-2000-04 

GTC-520F 

GTL-200 (FLAME PROOF TYPE SOUNDER & BEACON)

GTL-200

LED LENS / ROTATING REFLECTION

GTL-200B

SIGNAL PHONE

GTL-200L

LED LENS / ROTATING REFLECTION

Đại lý Gastron - Thiết bị kiểm tra và giám sát nồng độ khí GTD-100Ex Gastron - Sensor Gas Detector GTD100EX

Chia sẻ:

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TĂNG MINH PHÁT

VPGD: Số 1, Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 912 411 068

Email: hai@tmpvietnam.com

 Zalo: 0912411068

  • Giao hàng miễn phí
  • Bảo hành 12 tháng
  • Thanh toán linh động
  • Làm việc các ngày trong tuần

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved