Đại lý Gastron tại Việt Nam - Gastron Vietnam - Nhà phân phối hãng Gastron tại Việt Nam

Xuất Xứ:
Korea - Hàn Quốc
Mã sản phẩm:
Gastron Vietnam

Tăng Minh Phát là đại lý chính thức hãng Gastron tại Việt Nam cung cấp đầu dò khí gas, khí dễ cháy, các thiết bị giám sát rò rỉ khí và các thiết bị báo cháy,...

Đại lý hãng GASTRON Việt Nam, Cung cấp thiết bị GASTRON tại Việt Nam, GASTRON Việt Nam

Đại lý Gastron tại Việt Nam - Gastron Vietnam - Nhà phân phối hãng Gastron tại Việt Nam

Thiết bị dò khí hồng ngoại từ xa GASTRON Việt Nam, Thiết bị phát hiện khí Oxy, Thiết bị phát hiện chất độc khếch tán GASTRON, Thiết bị phát hiện chất dễ cháy GASTRON, Thiết bị báo cháy thông minh GASTRON, Đầu báo ngọn lửa bằng tia UV GASTRON, Thiết bị dò khí VOC GASTRON, Thiết bị dò khí VOC chống cháy nổ GASTRON, Hệ thống giám sát khí GASTRON, Thiết bị thu khí một ngọn lửa GASTRON, Thiết bị thu khí bốn ngọn lửa, Đầu dò khí dễ cháy - Gas detector vietnam, Đầu dò khí H2, CO2, CO and N2O, Thiết bị phát hiện khí cầm tay Gastron, Thiết bị phát hiện và giám sát ngọn lửa - Flame Detector, Thiết bị báo động Gastron, Thiết bị phân tích khí

GASTRON PRODUCTS
VOC GAS DETECTOR GIR 3000 Gastron
GTD-5000 (NON FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000-SA Fixed type Gas Detector
GTD-5000-SP VOC Gas Detector
GTD-5000-SR Infrared Gas Detector
GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000F-PID-SA  Flammable Gas Detector
GTD-5000F-PID-SP Oxygen & Toxic Gas Detector
GTD-5000F-PID-SR Open Path Gas Detector
GTD-2000 DIFFUSION TYPE (FLAME PROOF -DIFFUSION) GTD-2000-PID-SA  Gas Detector Receiver
GTD-2000-PID-SH Colorimetric Gas Monitor
PORTABLE VOC GAS DETECTOR FTIR Gas Monitor
GPD-100 SERIES (NON FLAME PROOF - SUCTION) GPD-0100-SA Thermal Gas Camera
INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR Portable Gas Detector
GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000F-IR-SA Flame Detector
GTD-5000F-IR-SH Alarm Signalling
GTD-5000F-IR-SR Manual Call Point
INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR Calibration Kit
GIR-3000A (FLAME PROOF - DIFFUSION) GIR-3000 Ex - HC-D  GIR-3000 Tx - CO-S  Acid Leak detection Paint
GIR-3000 Ex - HC-S  GIR-3000 Tx CO2-D  Safety Shield
GIR-3000 Tx - CO-D  GIR-3000 Tx - CO2-S  Customizing Gas Detector
GIR-3000 Tx - N2O-D  GIR-3000 Tx - N2O-S  Đại lý Gastron tại Việt Nam
Option:
GDC000-OP - RS485
RS-485  DIGITAL COMMUNICATION MODULE 
Option: GDC000-OP - HART
HART COMMUNICATION MODULE 
Đại lý Gastron tại Việt Nam
GAS DETECTOR & RECEIVER COMBINATION DETECTOR Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 (NON FLAME PROOF) GTD-6000 Ex - CA  GTD-6000 Tx - NH3 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Ex - HEX GTD-6000 Tx - NO Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Ex - TEX GTD-6000 Tx - NO2 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - O2 GTD-6000 Tx - PO Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - Cl2 GTD-6000 Tx - SO2 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - CO GTD-6000 Tx - SO3 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - EO GTD-6000 Tx - AsH3 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - H2 GTD-6000 Tx - B2H6 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - H2S GTD-6000 Tx - BCl3 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - HCl GTD-6000 Tx - BF3 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - HCN  GTD-6000 Tx - Br2 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - COCl2 GTD-6000 Tx - ClF3 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - F2 GTD-6000 Tx - GeH4 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - HBr GTD-6000 Tx - HF Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - O3 GTD-6000 Tx - PCL3  Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - PH3  GTD-6000 Tx - SiCl4 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - POCl3 GTD-6000 Tx - SiH2Cl2 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - Si2H6 GTD-6000 Tx - SiH4 Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-6000 Tx - TiCL4   GTD-6000 Tx - WF6  Đại lý Gastron tại Việt Nam
AUTO SAMPLING GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF) Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-5000 SERIES GTD-5000-SA Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-5000-SP Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-5000-SR Đại lý Gastron tại Việt Nam
PY-1000  Đại lý Gastron tại Việt Nam
PY-1000  Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE) Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE) GTD-5000F-SA Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-5000F-RH Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTD-5000F-SR Đại lý Gastron tại Việt Nam
AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF) Đại lý Gastron tại Việt Nam
AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF) GPD-0100-SA  Đại lý Gastron tại Việt Nam
PY-1000  Đại lý Gastron tại Việt Nam
FLAME DETECTOR Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTF-1100U (UV-IR)  0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 30m (Horizontal : 100° Vertical : 100°) Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTF-1100T (TRIPLE IR)  0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 50m (Horizontal : 100° Vertical : 100°) Đại lý Gastron tại Việt Nam
SENSOR GARTRIDGE for  MODEL : GTD-5000, GTD-5000F, GPD-100  Đại lý Gastron tại Việt Nam
MULTI-CHANNEL RECEIVER UNIT Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200.SERIES (MULTI-CHANNEL TYPE) GTC-200-04CH GTC-200-14CH Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200-05CH GTC-200-15CH Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200-06CH GTC-200-16CH Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200-07CH GTC-200-17CH  Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200-08CH GTC-200-18CH Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200-09CH GTC-200-19CH Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200-10CH GTC-200-20CH Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200-11CH GTC-200-04CHEX Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200-12CH  GTC-200-10CHRA Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200-13CH   Đại lý Gastron tại Việt Nam
RECEIVER UNIT PRICE Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200.COM  COMMON CONTROL UNIT Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200.PWR  BATTERY BACK-UP MODULE Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200.CH  CHANNEL CONTROL UNIT Đại lý Gastron tại Việt Nam
POWER SUPPLY UNIT (SPARE) Đại lý Gastron tại Việt Nam
PWR-2000-04 04-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) Đại lý Gastron tại Việt Nam
 PWR-2000-06 06-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) Đại lý Gastron tại Việt Nam
PWR-2000-10 10-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) Đại lý Gastron tại Việt Nam
PWR-2000-12 12-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) Đại lý Gastron tại Việt Nam
PWR-2000-16 16-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) Đại lý Gastron tại Việt Nam
PWR-2000-20  20-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE) Đại lý Gastron tại Việt Nam
SINGLE RECEIVER UNIT Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-520  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC) Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-540  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)
 - DISPLAY
 - ATTACHED ALARM LIGHT
Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-550  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT
 - DISPLAY
 - ATTACHED ALARM LIGHT
Đại lý Gastron tại Việt Nam
FLAME PROOF RECEIVER UNIT Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200F (MULTI-CHANNEL) GTC-200F-04CHEX Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200.COM  Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200.BAT  Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-200.CH  Đại lý Gastron tại Việt Nam
PWR-2000-04  Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTC-520F (FLAME PROOF SINGLE CHANNEL) GTC-520F  Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTL-200 (FLAME PROOF TYPE SOUNDER & BEACON) Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTL-200 LED LENS / ROTATING REFLECTION Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTL-200B SIGNAL PHONE Đại lý Gastron tại Việt Nam
GTL-200L LED LENS / ROTATING REFLECTION Đại lý Gastron tại Việt Nam

Chia sẻ:

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TĂNG MINH PHÁT

VPGD: Số 1, Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

Nhân viên KD: (Mr.) Minh - Sales

Hotline: (+84) 35 315 8101

Email: sale02@tmpvietnam.com

Skype: Minh Huỳnh        Zalo: 035 315 8101

VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

  • Giao hàng miễn phí
  • Bảo hành 12 tháng
  • Thanh toán linh động
  • Làm việc các ngày trong tuần

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved