Đại lý Ebmpapst tại Việt Nam - Nhà cung cấp hãng Ebmpapst tại Việt Nam

Hotline:
0943 049 125
Xuất Xứ:
Mỹ (USA)
Email:
sale09@tmpvietnam.com
Mã sản phẩm:
Ebmpapst

Tăng Minh Phát là nhà phân phối thiết bị hãng Ebmpapst chính hãng tại Việt Nam

Đại lý Ebmpapst tại Việt Nam chuyên cung cấp các thiết bị như: Quạt tản nhiệt cho biến tần, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt dùng cho phòng sạch, quạt thổi khí gas, quạt thổi bụi công nghiệp, quạt hút công nghiệp, quạt làm mát biến tần, quạt biến tần,...

Model Brand
NRG118/0800-3612 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
NRG137/2400-3633 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
NRG77/1000-2212 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RG128/1300-3612 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RG148/1200-3633 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RG175/2000-3633 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
P2E070-AA26-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
P30-4330 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
P5-3020 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
P7-2524 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
P51-2518/Gtp22 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLA108/0042-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLA108/3400-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLA108/4200-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLA97/0042-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLA97/4200-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLB130/3400-3038LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLD85/2700-3020LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLD85/3400-3025LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLE120/3400-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLG108/0042-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLG108/4200-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLG97/0042-3025LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLG97/4200-3025LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLH108/0042-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLH108/4200-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLH120/0038-3038LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLH120/3800-3038LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RLK108/0042-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
235014223050AC Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2A150-AA Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2A150-AC Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2D225-AG02-10 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E150-AN91-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E150-AN91-05 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E160-BG34-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E160-BG34-05 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E180-AH05-06 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E180-CF91-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E180-CF91-05 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E180-CG82-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E180-CG82-05 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E180-CQ82-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E180-CQ82-05 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E210-AA34-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E210-AA34-05 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E210-AB34-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2E210-AB34-05 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
R2K150-AC Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RRL120-3020LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RRL140-3020LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RRL152-3030LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
RRL160-3038LH Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
160021023050AC Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
W1G172-EC91-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
W1G200-EC87-25 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
W1G200-EC91-27 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
W1G200-EC91-45 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
W1G200-EC95-47 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
W1G200-EF01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
W1G230-EB89-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
W3G990-GW22-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
G3G200-GN18-20 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
G3G200-GN20-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
G3G200-GN26-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
G3G200-GN26-20 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
G3G250-GN17-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
G3G250-GN39-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
G3G250-GN44-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
G3G250-MW50-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
G3G315-M3G150FF Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G450-LC28-59 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G500-AF48-51 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G500-AM56-21 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G500-AN33-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G500-AN33-02 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G560-AP68-21 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G560-AQ41-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G630-AC52-51 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G630-AD03-A1 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G630-AP70-21 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G630-AQ37-21 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G630-AR85-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G630-AS21-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G630-AU23-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G710-AO81-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G710-AO85-21 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G710-AS30-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G710-AU21-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G800-BN36-21 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G800-BO84-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G800-BT21-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G800-BU25-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G800-BV01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G910-BO83-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G910-BS22-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G910-BU22-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G910-BV02-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G990-BW22-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G990-BY28-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G990-BZ02-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D300-AS34-37 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D300-AS34-50 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D350-AN08-30 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D350-AN08-50 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D400-AP12-03 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D450-AO14-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D450-AU01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D500-AJ03-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D500-AM03-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D630-AR01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4D710-AF01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4E350-AN02-30 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4E350-AN02-50 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4E450-AO09-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4E450-AU03-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4E500-AM03-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S4E560-AQ01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E630-CN01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E630-CN01-05 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6D500-AJ03-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6D630-AN01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6D710-AQ01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E350-AN24-30 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E350-AN24-50 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E400-AN24-30 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E450-AP02-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E450-AU04-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E500-AJ03-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E560-AN01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E630-AN01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S6E710-AR03-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S8D630-AN01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S8D800-CD01-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S8D910-CD03-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S8E500-AJ03-01 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G300-AL11-50 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G300-AL11-51 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G300-AL11-52 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G300-AN02-30 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G300-AN02-32 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G300-AN02-50 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G350-AG03-32 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G350-AG03-52 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G350-AN01-30 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G350-AN01-32 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G350-AN01-50 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G350-AN01-52 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G400-AN04-30 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G400-AN04-32 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G400-AN04-50 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam
S3G400-AN04-52 Ebmpapst Vietnam, Đại lý quạt Ebmpapst tại Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TĂNG MINH PHÁT

VPGD: Số 1, Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

Ðiện Thoại:   (028) 35121007     Fax:  (028) 35121008

Nhân viên kinh doanh: (Ms.) Linh Chi

Hotline: (+84) 943 049 125 - (+84) 909 3676 09

Email: sale09@tmpvietnam.com

Skype/Zalo: 0943 049 125

VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

  • Giao hàng miễn phí
  • Bảo hành 12 tháng
  • Thanh toán linh động
  • Làm việc các ngày trong tuần

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved