Đại lý Beckhoff Việt Nam, Nhà phân phối Beckhoff, Beckhoff Vietnam

Xuất Xứ:
Germany
Mã sản phẩm:
Beckhoff Vietnam

Đại lý hãng Beckhoff tại Việt Nam, Nhà phân phối hãng Beckhoff tại Việt Nam.

Tăng Minh Phát là nhà cung cấp thiết bị hãng Beckhoff tại Việt Nam

Brand Model
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Isolation terminal
P/N: KL9080
disconnect terminal
No. 101040
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Bus terminal
P/N: BC8150
'Compact' Bus Terminal Controller with
integrated IEC 61131-3 PLC
48 kbytes program memory, RS232 interface
No. 122383
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Bus terminal
P/N: KS2000-Z2-USB
Connection cable from the PC to the bus coupler (USB)
No. 132521
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL 9185
Potential distribution terminal with 4 clamps per power contact
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL 9010
Bus end terminal
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL 2408
8-channel digital output terminal
24 V DC, 0.5 A, single-conductor connection
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL 1408
8-channel digital input terminal
24 V DC, IEC 61131-2, type 3,
filter 3.0 ms, 1-wire system
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL 4022
2-channel analog output
terminal 4…20 mA, 12 bit
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL 3054-0050
4-channel analog input terminal
4…20 mA, 12 bit
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam BK 3150
PROFIBUS “Compact“ Bus
Coupler for up to 64 Bus
Terminals (255 with K-bus
extension), 12 Mbaud
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL1104                                             
4-channel digital input terminal 24 V DC,
filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type :ESX10-TB-DC24V-12A     
Note: Please confirm the code       
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type :ESX10-TB-DC24V-10A            
Note: Please confirm the code    
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL9410
Power supply terminal for E-bus, 24 V DC, 2 A with diagnostics
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL2008
8-channel digital output terminal 24 V DC,
0.5 A, 1-wire system
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL1012
2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 μs, 3-wire system
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL1018
8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 μs, 1-wire system
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL2024
4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, 2-wire system
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL2004
4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 2-wire system
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL3002                                
2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, single-ended, 12 bit
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL3122                            
2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL3202               
2-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-, 3-wire system
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL2622                   
2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, potential-free make contacts, no power contacts
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL6001                                               
Serial interface RS232
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL9100             
Passive potential feed terminal, 24 V DC
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EL5101              
Incremental encoder interface with differential input, 16 bit
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type: EK1100                     
EtherCAT Coupler for E-bus terminals (ELxxxx)
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam Type : ASM WS10-1250-25-PP350-SB0-D8
Note: Please confirm the code   
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam BK3000
Profibus
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam BK2000
Lightbus Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL9010
Bus end terminal
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL9080
Isolation terminal
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL9190
Power supply terminal for any voltage up to 230 V, without LED
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL2622
2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts, 4-wire system, no power contacts
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam BK5120
CANopen “Economy plus“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension)
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam BK3000
Profibus
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam BK2000
Lightbus Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL9010
Bus end terminal
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL9080
Isolation terminal
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL9190
Power supply terminal for any voltage up to 230 V, without LED
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam KL2622
2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts, 4-wire system, no power contacts
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam BK5120
CANopen “Economy plus“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension)
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1000 
EtherCAT TSN Coupler
(EtherCAT Terminals ELxxxx to TSN networks)
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1100
E-bus interface
(EtherCAT Terminals EL/ESxxxx)
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1100-0008
EtherCAT Coupler with M8 connection
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1101
EtherCAT Coupler with ID-switch
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1101-0080
EtherCAT Coupler with ID-switch, 
Fast Hot Connect
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EKM1101 
EtherCAT Coupler with ID switch and diagnostics
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1501
EtherCAT Coupler with ID switch,
multimode fibre optic
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1501-0100
EtherCAT Coupler with ID switch,
multimode fibre optic to RJ45
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1541
EtherCAT Coupler with ID switch, 
plastic optical fibre
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam EK1814
EtherCAT Coupler
4 digital inputs 24 V DC, 4 digital outputs 0.5 A
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1818
EtherCAT Coupler
8 digital inputs 24 V DC, 4 digital outputs 0.5 A
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1828
EtherCAT Coupler
4 digital inputs 24 V DC, 8 digital outputs 0.5 A
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1828-0010
EtherCAT Coupler
8 digital outputs 0.5 A
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam EK1914
EtherCAT Coupler
4 digital inputs, 4 digital outputs, 
2 fail-safe inputs, 2 fail-safe outputs
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1960
TwinSAFE Compact Controller,
20 safe digital inputs,
10 safe digital outputs
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam BK1120
K-bus interface
(Bus Terminals KL/KSxxxx)
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
BK1150
“Compact“ Coupler
K-bus interface
(Bus Terminals KL/KSxxxx)
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
BK1250
“Compact“ Coupler between 
E-bus and K-bus terminals
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam EK1110
extension end terminal
(EtherCAT)
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1110-0008
EtherCAT extension, 
M8 connection
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1122 
2-port EtherCAT junction
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1122-0008
2-port EtherCAT junction, 
M8 connection
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1122-0080
2-port EtherCAT junction, 
Fast Hot Connect
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1521
1-port EtherCAT multi-mode 
fibre optic junction
Beckhoff Vietnam, Đại lý Beckhoff Việt Nam https://www.beckhoff.com/images/t.gif
EK1561
1-port EtherCAT plastic optical fibre junction
Chia sẻ:

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TĂNG MINH PHÁT

VPGD: Số 1, Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

Nhân viên KD: (Mr.) Thân - Sales

Hotline: (+84) 911 175 069

Email: sale06@tmpvietnam.com

Skype: vanthanpham        Zalo: 0911 175 069

VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

  • Giao hàng miễn phí
  • Bảo hành 12 tháng
  • Thanh toán linh động
  • Làm việc các ngày trong tuần

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved