AM 8000 Anritsu Meter Vietnam, Nhiệt kế Anritsu AM-8000 series, Nhà phân phối Anritsu tại Việt Nam

Xuất Xứ:
Japan - Nhật Bản
Mã sản phẩm:
Anritsu AM8000

Tăng Minh Phát là đại lý phân phối thiết bị hãng Anritsu tại Việt Nam, Nhà phân phối thiết bị nhiệt kế Anritsu tại Việt Nam

AM 8000 Anritsu Meter Vietnam, Nhiệt kế Anritsu AM-8000 series, Nhà phân phối Anritsu tại Việt Nam

Model Công ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát
AM-8000E Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AM-8000K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AM-8001E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AM-8001K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AM-8050E Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AM-8050K Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AM-8051E Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AM-8051K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AM-8100E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AM-8100K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AM-8101E Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AM-8101K Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AM-8150E Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AM-8150K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AM-8151E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AM-8151K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AM-8010E Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AM-8010K Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AM-8011E Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AM-8011K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AM-8060E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AM-8060K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AM-8061E Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AM-8061K Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AM-8110E Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AM-8110K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AM-8111E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AM-8111K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AM-8160E Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AM-8160K Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AM-8161E / AM-8161K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AP-400K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
AP-400E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
AP-450K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
AP-450E Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1100K Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1100E Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1150K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1150E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1200K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1200E Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1250K Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1250E Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1300K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1300E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1350K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1350E Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1400K Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1400E Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1450K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1450E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1500K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1500E Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1550K Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1550E Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1650K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1650E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1750K Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1750E Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1650 Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1750 Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1100 Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1150 Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1400 Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1450 Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1500 Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1550 Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1200 Nhà phân phối anritsu tại việt nam
HD-1250 Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HD-1300 Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HD-1350 Nhà phân phối anritsu tại việt nam
 AM-8000  series Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
HS-30K  Temperature probe sold separately. Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
HS-50K  Temperature probe sold separately. Nhà phân phối anritsu tại việt nam
ACS II-1000  For Surface Temperature Max. 300°C Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
ACSⅡ-2000  For Surface Temperature Max. 500°C Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
Fiber Optic Thermometer FL Seeries Nhà phân phối anritsu tại việt nam
Model  AR-6500  series Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
Contact & Non-Contact Thermometer Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
  Nhà phân phối anritsu tại việt nam
STN-11K-010 Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
STN-11E-010 Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
STN-31K-010 Nhà phân phối anritsu tại việt nam
STN-31E-010 Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
STN-11K-200 Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
STN-11E-200 Nhà phân phối anritsu tại việt nam
STN-41K-010 Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
STN-41E-010 Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
STN-21K-010 Nhà phân phối anritsu tại việt nam
STN-21E-010 Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
STN-34K-015 Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
STN-34E-015 Nhà phân phối anritsu tại việt nam
STN-12K-015 Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
STN-12E-015 Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
STN-43K-010 Nhà phân phối anritsu tại việt nam
STN-43E-010 Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
STN-23K-100 Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
STN-23E-100 Nhà phân phối anritsu tại việt nam
SC-31K-TS1-ANP Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
SC-31E-TS1-ANP Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
SC-32K-SG1-ANP Nhà phân phối anritsu tại việt nam
SC-32E-SG1-ANP Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
CRB-K-TS1-ANP Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
CRB-E-TS1-ANP Nhà phân phối anritsu tại việt nam
CR-31K Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
CR-31E Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
CR-32K Nhà phân phối anritsu tại việt nam
CR-32E Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
S-113K-01-1-TPC1-ANP Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
S-113E-01-1-TPC1-ANP Nhà phân phối anritsu tại việt nam
S-221K-01-1-TPC1-ANP Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
S-221E-01-1-TPC1-ANP Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
S-311K-00-1-TPC1-ANP Nhà phân phối anritsu tại việt nam
S-311E-00-1-TPC1-ANP Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
S-411K-01-1-TPC1-ANP Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
S-411E-01-1-TPC1-ANP Nhà phân phối anritsu tại việt nam
S-423K-01-1-TPC1-ANP Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
S-423E-01-1-TPC1-ANP Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
S-551K-01-1-TPC1-ANP Nhà phân phối anritsu tại việt nam
S-551E-01-1-TPC1-ANP Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
S-641K-01-1-TPC1-ANP Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu
S-641E-01-1-TPC1-ANP Nhà phân phối anritsu tại việt nam
S-780K-GW1-ANP Đại lý phân phối Anritsu tại việt nam
S-780E-GW1-ANP Đại lý Anritsu meter vietnam, nhiệt kế anritsu

Features
*Interface is USE or RS-232C
*Memory capacity:
60000 data for the 6ch model
120000 data for the 12ch model
*High accuracy
*Easy to read measured value by LCD display
*Simultaneous display of measured value
*Easy operation by 12 keys

Chia sẻ:

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TĂNG MINH PHÁT

VPGD: Số 1, Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

Nhân viên KD: (Mr.) Minh - Sales

Hotline: (+84) 35 315 8101

Email: sale02@tmpvietnam.com

Skype: Minh Huỳnh        Zalo: 035 315 8101

VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

  • Giao hàng miễn phí
  • Bảo hành 12 tháng
  • Thanh toán linh động
  • Làm việc các ngày trong tuần

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved